Info om konfirmation 2020 | Paarup sogn

De nye datoer for konfirmationer i 2020 er nu offentliggjort. De er tilvejebragt efter et intensivt forarbejde for at finde tidspunkter, som tilgodeser familierne, kirkernes ledige tider, (da der på den anden side pinse er anmeldt mange bryllupper), og som også udviser et vist hensyn til restaurationsbranchen, som jo skal kunne følge med, når de fester, der egentligt skulle være afholdt, pludselig falder sammen med nye festligheder. Det betyder, at de nye datoer er blevet koordineret gennem provstikontoret. Den forsinkelse, som måske i øjeblikket kunne føles generende, skyldes således ikke, at kirken som institution ikke tager situationen alvorligt, men er derimod netop et udtryk for en bevidsthed om den samhørighed, der til hverdag gælder alment i samfundet, og som netop nu er ekstra påkrævet.

Vi har således også som kirke stor forståelse for de gener, som aflysning af højmessen foruden af de mange aktiviteter i Paarup Sognegård medfører tillige med begrænsningen i deltagerantal ved afholdte kirkelige handlinger, men anerkender, at det er et givent vilkår, som vi ligesom det øvrige samfund kun kan håbe, snart forandrer sig.

Tak for jeres forståelse for de nødvendige justeringer!

Lene Sørensen Placatka, sognepræst v/ Paarup Kirke


Hermed offentliggøres datoer for konfirmation af nuværende 7. årgang på Tarup og Paarup Skoler.

Datoer er konfereret med de øvrige sogne i provstiet og godkendt af provsten.

Vi har i planlægningen taget hensyn til allerede planlagte aktiviteter i kirken.

Vi håber, at alle kan finde en god udvej for at festligholde dagen.

Med venlig hilsen

Lene Sørensen Placatka, Lasse Rødsgaard Lauesen, Hans Jørgen Jeppesen og Jens Rønn Sørensen

 

Lørdage den 29/8:

09.30   Tarup Skole 7.a

11.30   Tarup Skole 7.b

 

Søndag den 30/8

10.00   Tarup Skole 7.c

 

Lørdag den 5/9

10.00   Paarup Skole centerklasse

12.00   Paarup Skole 7.a

 

Søndag den 6/9

10.00   Paarup Skole 7.c

 

Lørdag den 12/9

10.00   Paarup Skole 7.b