Mindeord over pastor emeritus Eskild Jensen

Pastor emeritus Eskild Jensen er død 87 år gammel.

Eskild Jensen døde en fredfyldt død, omgivet af sin hustru Eva og deres to døtre.

Fra 1984 til 2002 var Eskild Jensen en dygtig, trofast og afholdt præst i Paarup sogn.

Han havde en oprigtig interesse for de mennesker, han mødte, og han havde en enestående hukommelse, som lod ham spørge ind, når man mødtes næste gang.

Med ham følte man sig både set, husket og værdsat.

Efter pensioneringen flyttede Eva og Eskild Jensen tilbage til Kerteminde, hvor de havde deres hus. De vedblev dog at komme i sognet, ikke mindst i tirsdagsklubben, som i særlig grad havde hans hjerte. Desuden varetog Eskild Jensen indtil for få år siden vikariater i stiftet og kunne dermed fortsat virke som præst til egen og menighedernes glæde.

Eskild Jensen vil blive husket med glæde og taknemlighed i Paarup sogn.

Æret være Eskild Jensens minde.