Indsamling i Paarup Sogn

I Paarup sogn er der tradition for at samle ind til forskellige formål i året løb. MobilePay betyder at sognet har kunnet placere sig højt i et vigende indsamlingsmarked.

Alene i julen 2018 blev der indsamlet i alt 12.643 til Børnesagens Fællesråd, mens der ved december måneds koncerter og musikgudstjenester er indsamlet 4.297 til Hospice Fyn.

Bidrag til ugens indsamling modtages med tak på MobilePay 21252.