Blandt de mange tilbud i Paarup Sognegår er også en læsekreds, hvor vi mødes og taler sammen om en bog vi har læst. Kredsen er åben og alle er velkomne.

Læsekredsen mødes følgende onsdage fra kl. 9.30 - 11.30.

14. november

12. december

9. januar 2019

13. februar 

13. marts

10. april

8. maj og 

12. juni

(Ændring af datoer kan forekomme)

Kom og vær med! Alle er velkomne.