Blandt de mange tilbud i Paarup Sognegår er også en læsekreds, hvor vi mødes og taler sammen om en bog vi har læst. Kredsen er åben og alle er velkomne.

Læsekredsen mødes følgende onsdage fra kl. 9.30 - 11.30.

Næste gang:

11. december

Foråret 2020: 

08. januar
05. februar
11. marts
01. april
13. maj
10. juni

(Ændring af datoer kan forekomme)

Kom og vær med! Alle er velkomne.