Plejehjemsgudstjenester | Paarup sogn

Pga. Covid-19 har vi ikke haft mulighed for at komme på plejehjemmene, men så snart det er muligt, vil vi lægge en ny oversigt her på siden.
Din kirke kommer dig i møde med andagt følgende dage kl. 10.30
Villestofte Plejecenter
i Aktivitetsrummet
(mellem hus E og hus F)
Bostedet Rydsåvej
i cafeteriet

 

 

 

Ta’ gerne en ledsager med
På gensyn
Sognepræsterne