Musiksjov | Paarup sogn

Sang – leg – bevægelse med særlig vægt på leg med stemmen og med tonerne, og hvor barnet oplever glæden ved at synge sammen med andre. 

Nyt program på vej...