Vielse | Paarup sogn

 

 • Kontakt kirkekontoret, som reserverer dato og tid i kirken.
   
 • Ca. fire måneder før vielsen henvender man sig på www.borger.dk 
   
 • I skal udfylde og sende en ægteskabserklæring, så kommunen kan undersøge, om du og din partner opfylder betingelserne for at blive gift.
   
 • Prøvelsesattest betyder egentlig bare, at kommunen "prøver" betingelserne for ægteskab. Det vil sige, om de lovmæssige krav er opfyldt.
   
 • Den udstedte prøvelsesattest skal leveres til kirkekontoret - uden den kan vi ikke vie jer.
 • Der skal aftales en samtale med præsten, som skal foretage vielsen.
   
 • Formularen til eventuel navneændring på bryllupsdagen findes på www.borger.dk
   
 • Pyntning af kirken aftales med kirketjeneren.

Kontakt kirkekontoret for nærmere vejledning.