Mødekalender | Paarup sogn

Menighedsrådet mødes i almindelighed en gang om måneden typisk en tirsdag kl. 19.30 i Sognegården.
Møderne er åbne for alle interesserede.
 
Dagsorden kan ses i Sognegården, referat lægges på hjemmesiden.
 
Følgende datoer er lagt fast for 2020:

Tirsdag den 28. januar 

Tirsdag den 25. februar

Tirsdag den 31. marts

Tirsdag den 28. april

Tirsdag den 26. maj

Tirsdag den 30. juni

Onsdag den 26. august

Tirsdag den 29. september

Tirsdag den 27. oktober

Tirsdag den 24. november

Alle datoer kl. 19.00