Mødekalender

Menighedsrådet mødes i almindelighed en gang om måneden typisk en tirsdag kl. 19.30 i Sognegården.
Møderne er åbne for alle interesserede.
 
Dagsorden kan ses i Sognegården, referat lægges på hjemmesiden.
 
Følgende datoer er lagt fast for 2020:

Tirsdag den 28. januar 

Tirsdag den 25. februar

Tirsdag den 31. marts (aflyst)

Tirsdag den 28. april (aflyst)

Tirsdag den 26. maj (aflyst)

Torsdag den 11. juni kl. 19.00 (ny dato)

Onsdag den 26. august

Tirsdag den 29. september

Tirsdag den 27. oktober

Tirsdag den 24. november

Alle datoer kl. 19.00