Menighedsrådet mødes i almindelighed en gang om måneden typisk en tirsdag kl. 19.30 i Sognegården.
Møderne er åbne for alle interesserede.
 
Dagsorden kan ses i Sognegården, referat lægges på hjemmesiden.
 
Følgende datoer er lagt fast for 2019:

Tirsdag den 29. januar 2019

Tirsdag den 26. februar 2019

Tirsdag den 26. marts 2019

Tirsdag den 30. april 2019

Tirsdag den 28. maj 2019

Tirsdag den 25. juni 2019

Tirsdag den 27. august 2019

Tirsdag den 24. september 2019

Tirsdag den 29. oktober 2019

Tirsdag den 26. november 2019