Arbejdsopgaver

Menighedsrådet har et stort økonomisk ansvar

Paarup menighedsråd har et driftsbudget på knapt 5 mio kr. I 2016 har menighedsrådet desuden ansvaret for en omfattende kirkerenovering. Det er et stort regnskab, menighedsrådet arbejder med, og det revideres af en professionel revisor.
I samarbejde med de andre sogne i kommunen og det folkevalgte provstiudvalg har vi ansvar for økonomien og for at kirkeskatten holdes på et rimeligt niveau.

Arbejdsgiver

Menighedsrådet er arbejdsgiver for kirkens ansatte. Arbejdsgiverrollen er blevet stadig mere krævende i takt med øgede krav, bl.a. på arbejdsmiljøområdet.

Kirkebygningen

Vores sogns ældste og smukkeste bygning skal holdes i god og forsvarlig stand, og vi mener, at kirken skal være åben, også når der ikke er kirkelige handlinger. Kirkegården Menighedsrådet har ansvaret for driften af kirkegården og for takster og bestemmelser for området.

Bygninger

Præsteboligerne og sognegården skal vedligeholdes og fra tid til anden moderniseres.

Sociale og kulturelle aktiviteter

Omkring kirke og sognegård foregår en bred vifte af aktiviteter. Menighedsrådet har et ansvar for de aktiviteter, der er sat i gang ved menighedsrådets medvirken, hvad enten det er Åben Café, Babysalmesang eller nogen af de mange andre aktiviteter, der foregår i kirkens/sognegårdens regi. Det er ikke alle aktiviteter, menighedsrådet er direkte involveret i. Menighedsrådet holder 10 årlige møder. Ca. 14 dage før et menighedsrådsmøde samles menighedsrådets forretningsudvalg (5 medlemmer) for at forberede dagsorden. Menighedsrådet nedsætter desuden nogle udvalg, der har hver sit arbejdsfelt: Kirkeudvalg, kirkegårdsudvalg, bygningsudvalg og aktivitetsudvalg.